Vakuumsko pakiranje mesa

Vakuumsko pakiranje je odlièen naèin za podalj¹anje roka uporabnosti drugih ¾ivil, celo tri do petkrat. Nato je nad preprostim naèinom ohranjanja sve¾ine.

Vakuumske naprave, odprte na trgu, niso namenjene samo trgovinam ali skladi¹èem s hrano, ampak tudi gospodinjstvom.Za vakuumsko pakiranje uporabite ustrezne vreèke, namenjene za varilni stroj, ali vakuumske pakirne stroje ali vakuumske posode, ki so tudi zaprte z uporabo teh naprav.Vakuumska embala¾a je ¹e bolj raz¹irjena, ker omogoèa bolj¹e upravljanje hrane. Od zadnjega razloga proizvajalci teh orodij sprejemajo druge vrste izbolj¹av. Najsodobnej¹e pakirne stroje lahko izdelamo v roènih in avtomatskih sistemih. Bolj energièna in uèinkovita so, poleg tega pa za izjemno tesnost zagotavljajo dvojni zvar. Poleg podalj¹anja roka uporabnosti, vakuumske embala¾e, izdelkov iz permafrosta, ¹èiti pred su¹enjem in skraj¹a èas mariniranja mesa (po 20 minutah mariniranja je telo pripravljeno za nadaljnjo predelavo. Zelo primerna re¹itev je tudi izbira naèina zapiranja. Tako se izognemo po¹kodbam krhkih izdelkov, npr. Jagodièja ali kruha.Cene orodij za vakuumsko pakiranje hrane se gibljejo od tristo do tisoè sedemsto zlotov. Pri nakupu je vredno posvetiti pozornost, ali ima varilec vakuumsko èrpalko, saj v priljubljenih modelih proizvajalec postavi ventilator, ki ni naèin za sesanje zraka.Pomemben dejavnik je debelina folije ali vreèk, ki se uporabljajo za pakiranje. Debelina filma vpliva na trdnost, zato preverite, ali lahko vrsto vreè prilagodimo va¹im ¾eljam in ali proizvajalec ni omejil izbire filma. Nekatere izvedbe so okra¹ene z drugimi funkcijami, kot je mo¾nost vakuumskega zapiranja kozarcev ali drugih posod.Ne smemo pozabiti, da morate pred vstavljanjem hrane umiti roke, tako da v vreèe ne pridejo bakterije, in se dotaknite predmetov v rokavicah za enkratno uporabo.Zahvaljujoè orodjem za vakuumsko pakiranje hrane lahko uèinkovito za¹èitite hrano pred poslab¹anjem, tisto, ki se izogne izgubi, in tudi pridobite èas z manj nakupovanja.