Sencor rezina

Vsi moški so edini. V družbi smo skupina, del splošno sprejete celote. Pokažemo nekaj podobnosti, skupnih idej o drugi vrsti življenja, imamo tudi eno tradicijo in zgodovino. & Nbsp; Vendar to ne pomeni, da v celoti obstajamo enako. Skupnost ljudi je idealna skupina, ki je skupek nezanesljivih, popolnoma individualnih posameznikov. Vsi ljudje imajo večji ali lepši dobiček na celotnem delovanju skupnosti, vsak posameznik v manjšem ali večjem slogu je prispeval k spreminjanju zgodovine celotne družine.

Gostje so skupek posameznih enot, ki imajo skupno eno stvar, ki jo lahko na splošno opredelimo kot skupek splošno sprejetih zdravih in vedljivih normativov. Kaj pa graditi na uspehu, ko se pojavijo v kategoriji enot, ki se razlikujejo po diagonalnem sistemu? Zakaj so značilni? Se bo razlika v tem dejstvu obravnavala pozitivno?

Ljudje, ki ne morejo izpolniti splošno sprejetih količin in se pravilno igrajo v družbi, so opisani kot zaposleni z osebnostnimi motnjami. Znanstveniki z motnjo osebnosti definirajo številne načine, vendar kažejo nekatere skupne značilnosti. Izhaja iz zadnjega, da bodo ljudje, ki se ukvarjajo z osebnostnimi motnjami:

globoko zakoreninjeni in ohranjeni vzorci vedenja, ki jih ni mogoče spremeniti, ne glede na osebo, v kateri so,majhna prilagodljivost odgovorov na zanimive družbene situacije in nekatere,skrajna ali vsaka razlika v stiku z normami, ki jih je v dani kulturi splošno sprejela,subjektivno povezana z lastnino ali težavami pri doseganju življenjskih ciljev.

Kot lahko vidite, se vse novosti v človeški psihi uresničijo, ko se človek ustavi pri bitju, ki svoje ideje sam uči in uresničuje, in tako v stanju zorenja. Zato se človekove motnje skorajda nemogoče pojaviti v sezoni zgodnjega otroštva. & Nbsp; Niso vse vrste razlik v skupini pomenijo osebnostne motnje, ki se pojavijo ali se hitro razvijejo. Navsezadnje se nezdravljeni lahko razvijejo ne le za prilagajanje v družbi, ampak tudi za resne posledice, saj ni redko, da ljudje, ki razvijejo osebnostno motnjo, storijo nevede kazniva dejanja ali zaznajo sebe.