Proizvodni proces

V javnih stavbah in na razliènih delovnih mestih morajo biti varnostna stikala. Vkljuèujejo primer sestavnih delov dobro delujoèega sistema zgodnjega opozarjanja, v primeru posebej eksplozijsko varnih in ognjevarnih naprav. Zahvaljujoè jim se lahko izognete tragediji.

Varnostna stikala igrajo moè razliènih znakov in se lahko uporabljajo v razliènih oblikah.Vtiènica je odgovorna za varnostna stikala z loèenimi ventili, ki se lahko uspe¹no uporabljajo tudi pri drsnih vratih tudi pri nagibanju. Namestijo se lahko na oblike ali na ¾ivo opremo. Varnostna stikala z lastnimi ventili so primerna tudi za varnostna varovala. pokrovi se lahko sprejmejo, vendar je treba med delovanjem naprave pravilno namestiti, saj je njihova zasnova zagotovitev varnosti opreme.Polo¾ajna stikala z varnostno funkcijo se uporabljajo pri velikosti eksplozijske za¹èite obeh strojev, kadar in za gradnjo. Obveznost njihove uporabe izhaja iz tradicionalnih direktiv EU.Naslednji model je stikalo za zasilno zaustavitev. Namenjen je za vgradnjo v ustanove in dodatke, ki jih ni mogoèe zavarovati z uporabo odstranljivih ¹èitnikov za stroje. Linija za ustavitev v sili v nasprotju s pozicijskimi kontakti lahko spro¾i funkcijo e-stop na celotni dol¾ini kabla.Varnostna stikala so tudi odklopniki za zategovanje pasu in napetost jermena. Jedo se v napravah, ki omogoèajo no¹enje materialov. Predpostavlja se, da spremljajo stopnjo napetosti pasu. Ko je pas pravilno zategnjen, je stikalo vklopljeno.