Prijava prodaje delnic v kr

Odpravljanje pomanjkljivosti je dobra stvar. Zakonodajalci, ki so davkoplačevalcem omogočili, da popravijo napačno izdane prodajne dokumente in dodatne deklaracije, razmišljajo o tem, ne da bi to imelo velike posledice. Ta možnost se nadaljuje tudi pri uspešnem evidentiranju prodaje na davčnem znesku. Kdaj je treba izgledati popravek davčnega zneska?

Erogan

Pri prodaji fizičnih oseb, ki ne vodijo podjetja in pavšalnih kmetov, je treba vsako pogodbo zabeležiti na blagajni in ji izdati potrdilo. Prihodek se ustvari v KPiR na podlagi rednih poročil. Napake, ki nastanejo pri izdaji davčnih prejemkov, se navadno nanašajo na: znesek davka na material, tudi storitve, datum ali znesek prodaje, število izdelkov ali storitev. Govori se tudi, da bodo zvitki blagajne, na katerih so objavljeni prejemki, razrezali v žep pomemben žep in nepravilno natisnili dokazilo o nakupu. Pri uspešni registraciji prodaje na blagajni je zelo težko in težko, da transakcije, zabeležene na finančnem znesku, ni mogoče umakniti ali izboljšati s funkcijami, vidnimi na zadnji napravi. Vse do marca 2013 ni bilo enostavno, kakšno vrsto je treba v primeru napake na fiskalnem računu vnesti. V delu je bilo razvitih nekaj mehanizmov, katerih uporabo so podprle pisarne, vendar je bila obravnava tudi neuradna. Odlok o blagajnah je od 1. aprila 2013 vseboval določbe, ki določajo to zadevo. Od aprila 2013 morajo zavezanci za registracijo prodaje pri blagajni voditi dve evidenci - evidenco povratkov in pritožb ter evidenco očitnih napak. Predpisi ne določajo, kako naj pričakujejo, ampak opisujejo podatke, ki jih je treba najti v njih. Obe sta prilagojeni za popravljanje prodaje, zaprte v zavesti blagajne, druga od njih pa bo uporabljena za uspeh zgoraj napake. V načrtu preklica prejema je treba izdelati ustrezno besedilo registra napak, ki vključuje: bruto vrednost in davek na napačno registrirano prodajo, kratek opis razloga in kakovosti napake, skupaj z izvirnikom potrdila.