Modularni ucni nacrt logisticnega tehnika

Optima je mreža številnih med seboj povezanih igralnih modulov, ki temeljijo na tej podatkovni bazi. Odvisno od posebnosti posameznega podjetja se moduli lahko prosto kombinirajo. Program deluje v ozadju omrežja Microsoft Windows (možno je eno samo delo tudi v kategoriji on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 ali novejši.

Optima deluje samo na osnovi Microsoft SQL Server 2005, 2008 ali 2008 R2 (različica 2000 ni podprta. Med namestitvijo se seznanite z zahtevami glede konfiguracije druge računalniške strojne opreme in z vsebino delovne licence. Kadrovski sistem je namenjen malčkom in malim podjetjem. Odlično deluje z dodatnimi elementi, kot so izdajanje računov, upravljanje in trgovanje s skladišči. Kupil bo na:- evidence zaposlenih,- poravnavo plačil ob upoštevanju časa odsotnosti, nadur,- nadzor nad odsotnostjo zaposlenih, počitniškimi dnevi,ustvarjanje popravkov za objavljanje delovnih seznamov,- poravnava pogodb,- poravnava odsotnosti v kombinaciji s starševstvom, starševstvom, materinstvom, dodatnim dopustom iz rojstne pisarne otroka,- razdelitev plačila nadomestila v gotovino in nakazila z navedbo ustreznega bančnega računa,- poravnava pogodb, sklenjenih s tujci,- obračunavanje in tiskanje davčnih obračunov,- pripravo kadrovskih dokumentov, kot so pogodbe o zaposlitvi, pogodbena dopolnila,- priprava deklaracij za PFRON in pomožne izpise na DEK-II in DEK-I-0,- arhiviranje obrazcev HR,- poravnava prejemkov zaposlenih, napotenih v tujino.Modul za človeške vire in plače ima dodatno funkcijo kot podpora posojilom in kreditnim sindikatom. Lahko ga povežemo z načrtom Comarch ERP XL, z načrtom Comarch ERP Altum, z mobilnimi aplikacijami: e-zaposleni Comarch ERP in Comarch ERP Mobile Flota. Pravilni vnos podatkov v sistem Optima bo omogočil dobro organizacijo kadrovske službe in sekretariata. Modul deluje z načrtom Płatnik, ki omogoča gradnjo naselij z ZUS.