Modeliranje las na okrogli krtaei

Moja sestra se zelo rada igra z lasmi, ¹e vedno jo lahko potegne¹ po glavi in jo razma¾e¹ in jih obleèe¹. To je tako zaokro¾eno z dejstvom, da lahko, da bi izgledal odlièno, lahko eno pletivo izbolj¹amo ¹estkrat, vsakiè ko vstavimo dlake v lase ali vstavimo sponke za lase. On ljubi ¹olske predstave in jih organizira. Njena konèna kreacija, Princess Joker, je bila tudi zabavna in morala je nositi popolno prièesko in obleko. Po vrstnem redu ¹tevilke je moja mama pletila na desetine kite s pritrjenimi trakovi. Kasneje je ta èudoviti enajstletnik rekel ne, ne, in spet, ne enkrat. V sobah bom prijaznej¹a in zaèela se je. Èas overclockinga in njihovo modeliranje. Izgledala je èudovito kot pomembna kraljica. Ko pa so gostje z aristokrati hitro spremenili mnenje. Ne zaupam v sedanjost, da je od zaèetka predstave preteklo veè kot dve uri. Nenadoma ... je popolnoma spremenila vizijo, medtem ko je bila v njenem jeziku skorajda podobna "nieeee, ne maram, ker se ne spomnim princese, ki je njeno visoko zagotovilo." Izumila je novo prièesko, oblekla lase v strukturo ohlapne koke. Na sreèo, kot smo rekli zgoraj, zdaj imamo raziskavo o oblikovanju njenih las, tako da je to popolnoma ¹lo zelo gladko. Njena mama s strani, z dodatne strani in v nekaj trenutkih je bila pripravljena.