Mikroo mikroskop

Operativni mikroskopi so obdelani med operacijami, ki zahtevajo izjemno natanènost na majhnem podroèju delovanja, zato so na¹li uporabo na podroèju oftalmologije, zobozdravstva, otorinolaringologije in nevrokirurgije. Operacijski mikroskop ni samo standardna mikroskopska iskalna oprema, ki se uporablja samo za poveèanje slike, temveè tudi oprema, ki poveèuje stereoskopijo slike in globinsko ostrino. Med drugim se uporabljajo mikroskopi, ki delujejo v mikrokirurgiji, ki je metoda delovanja, ki upo¹teva uèinke sredstev na veliko obèutljivih anatomskih bitij. Nekateri kirur¹ki mikroskopi, ki se uporabljajo v mikrokirur¹kih operacijah z uporabo vgrajenega fotoaparata, omogoèajo tudi zanesljivo dokumentiranje obdelav.Sodobni kirur¹ki mikroskopi so zapletena kontraverzivna mehanska suspenzija kirur¹ke optike zadnje generacije in je opremljena s koaksialno ksenonsko razsvetljavo, samodejno ostrenje, avtobalizacijo in varioskopom. Multum inovativnih re¹itev, ki se uporabljajo v novi generaciji operacijskih mikroskopov, zmanj¹uje tveganje za napako med nevarnimi operacijami, ki prihranijo zdravje ali trajanje. Drugi operativni mikroskopi so popolnoma avtomatizirani, parametri njihovega obstoja pa se lahko sinhronizirajo z operacijskimi tehnologijami operaterja, ki med nevrokirur¹kim postopkom upravlja mikroskopsko napravo. Danes znanstveniki ¹pekulirajo, da stalen razvoj v mikroskopiji omogoèa zaèetek razvoja nanotehnologije, ki bo na¹la ¹iroko uporabo v medicini prihodnosti.