Majhna blagajna

Poljske kuhinje sestavljajo skupina mesnih jedi. Torej, iz centra, v katerem naredimo goveje meso, svinjina in perutnina je odvisna od tega, ali je na¹a veèerja uèinek ali neuspeh.

pranjeMeso je treba sprati tik pred zaèetkom. Ne natanko to povzroèite, èe imate idejo, da jo vstavite v hladilnik, ker med pranjem na povr¹ino nalepimo nevarne bakterije, ki lahko pospe¹ijo proces razgradnje. Po pranju mesa temeljito umijte roke. Prav tako je treba spomniti na higieno vseh predmetov (no¾i, rezalne plo¹èe, s katerimi je pri¹lo do stika s surovim mesom.

Rezanje in dodajanjeMeso je treba vedno prekriti z vlakni. Zahvaljujoè temu bo po ¹tudiji soèno in prijetno. Za rezanje mesa moramo vedno uporabljati oster no¾. Dobra navada je vsakr¹no ostrenje in izpiranje. Zahvaljujoè temu, kocke, ki jih odre¾emo, ne bodo gnusne. Zadnji je pomemben, ¹e posebej zato, ker sok pade skozi robovane robove, tako da meso izgubi svojo soènost in slog.

Najbolj¹i okus je meso, predhodno marinirano. Marinada je lahko narejena iz èesna, oljènega olja, ro¾marina ali novih zeli¹è in zaèimb. Da bi se marinada ujela, je vredno, da ga prej o¾arimo. Nenadomestljiv, da boste nato na¹li meso mlinèek. Zahvaljujoè temu bo telo absorbiralo marinado, ki smo jo naredili bolje in bo okusnej¹a.

Termièna obdelavaMarinirani meso prepra¾imo, peèemo ali du¹imo. Cvrtje in zadu¹itve, bi moralo biti, da je ni¾ja toplota pa bi to deluje sploh. Meso tvorjen v delu beljakovin in ma¹èob, zato premoèna in masivna temperatura povzroèi, da postane skladen in usnjeno. jih cvrtje na globlji temperature'll narediti, da se bo tali v ustih. Med kuhanjem je dobro, da se je telo redno zalivati ma¹èobe. Kot rezultat, bo pustil svojo soènost in dodatki.