Izgubite hrano kaj je

V lastnih podnebjih se zapravlja veliko hrane, kar se ne bi smelo zgoditi. Zrak je eden od razlogov za zmanj¹anje kolièine hrane. Hrana nato izgubi hranilno vrednost in okus. Kako lahko to popravite? To je tako v sedanjih oblikah. Nekatere ceste niso preveè pametne, kot dokaz o hrani za skupino hrane, ki nam je bila prepu¹èena. Kaj lahko predlagam?

Pred mano je hermetièna embala¾a hrane, zahvaljujoè temu spominjam na veliko veè nakupov in ni treba skrbeti, da bo polovica zapravljena. Hrana lahko prenese veliko èasa, tako da ga ne razpakiramo. Èe se vsaj to zgodi, lahko obièajno uporabljamo vakuumske posode, za katere menim, da so ena najpomembnej¹ih stvari v kuhinji. Trenutno vam bom pokazal nekaj primerov, ki vas lahko presenetijo. Ali veste Koliko bo zadnji vakuumsko odviti kruh? Dva do tri dni. Medtem pa kruh, ki je pakiran v vakuumu, traja od 7 do 8 dni. V prodajalnah s hrano vidimo veèji ukrep, ki ostaja v hladilniku. Goveje meso, ki ni vakuumsko pakirano, traja od tri do ¹tiri dni in je pakirano v vakuumu od trideset do ¹tirideset dni! Potem lahko zakljuèimo, da nam skladi¹èenje vakuumske hrane omogoèa, da razmi¹ljamo o njegovi ustvarjalnosti in vonju celo 3-5 krat dlje. Zato vidimo, da je veliko èasa, da se objavi v sezonah, ko je hrana preveè. Ko govorimo o izbiri vakuumskih posod, je nedvomno velika skupina. Dal vam bom nekaj vzorènih mo¾nosti: vakuumske posode, vakuumske kozarce, vakuumske vreèke ali stroj za vakuumsko pakiranje. Kako so lahko zelo moène mo¾nosti. Lahko spakiramo skoraj vse. Vsi lahko izberejo nekaj zase, kontejnerji, ki jih kupimo, pa bodo trajali ogromno èasa. Priporoèljivo je, da vakuumska embala¾a ne nadomesti temperature v hladilniku. Kaj je ¹e vedno veliko original - vakuumsko pakiranje nam omogoèa, da prihranite veliko denarja. ®e na samem zaèetku morate porabiti malo denarja za pravo opremo, toda spominjanje prihodnosti vam daje veè kot dovolj.