Imel je abbote premoga

Delavnost je bogata psiholo¹ka odvisnost. Razkriva se s stalno potrebo, da uresnièi svoje cilje, pri èemer izpusti dru¾ino, prijatelje, poèitek in ¹e spi. Seveda je praksa ena od izjem ¾ivljenja vseh zaposlenih. Zato je deloholizem ena odvisnost, ki ni zgrajena z zadrego. Ali jih prepoznate doma?

https://ecuproduct.com/si/mass-extreme-naravni-stimulator-pri-izgradnji-misicne-mase/Mass Extreme Naravni stimulator pri izgradnji mišične mase

Delavnost je ogromna potreba po vsakodnevnem delu. Bolniki obravnavajo vsak trenutek kot izgubljen èas. Potem imajo nelagodje in slabo razpolo¾enje. Pogosto se po urah zadr¾ujejo v zasebnih pisarnah in se osvobodijo dni in praznikov. Zadnje èase zanemarjajo dru¾ino, mo¹ki pa se ne ukvarjajo z nobeno zabavo, ampak ne nadaljujejo svojih strasti in interesov. Zelo pogosto je posledica trajnih glavobolov, slabosti, utrujenosti in pogovorov z zbiranjem in spanjem.

Da bi olaj¹ali zdravljenje, je vredno ugotoviti razloge za to. Obièajno so odvisni od tipiènih perfekcionistov. Obstajajo velike ambicije in izberejo vse, kar lahko naredijo odlièno, zelo te¾ko, brez pomanjkljivosti. Mnoge ¾enske prav tako menijo, da se lahko deloholizem osredotoèi na obèutek samospo¹tovanja. Odvisniki so v zgodovini pogosto lahko predstavljali materialne te¾ave, zato je danes odvisno od tega, kako najbolje uporabiti va¹e podjetje za poveèanje va¹ih prihodkov.

Workaholizem ima, tako kot vsa psiholo¹ka odvisnost, neposredne negativne uèinke. Med njimi je paradoksalno zmanj¹anje uèinkovitosti in produktivnosti. Delavci so preobremenjeni z neprekinjenim opravljanjem nalog, zato se ne zavedajo zadnjega, da res izgubijo veliko èasa, na primer, razmi¹ljajo o delu in razmi¹ljanju o vsaki nalogi. Najslab¹i ne¾eleni uèinek je izguba nege nad lastnim stanovanjem, zato morajo odvisniki nujno iti na podobno psihoterapijo.