Citroenova diagnostiena naprava

Kaj je kolposkop?

Kolposkop je vedno bolj zanimiva diagnostièna naprava, ki se uporablja pri ginekolo¹kih pregledih. To je specializirano orodje, ki zaradi kombinacije odliènega razreda optiènega sistema s profesionalno koaksialno osvetlitvijo omogoèa temeljito pregledovanje intimnih delov ¾enskih teles, izpostavljenih nevarnim boleznim. Z uporabo kolposkopa lahko dose¾ete do 400-kratno poveèavo slike.

http://si.healthymode.eu/green-barley-plus-tablete-za-hujsanje-z-izvleckom-zelenega-jecmena/

Kolposkop tudi njegovo uporabo

Kolposkop se uporablja za kolposkopijo, to je pregled povr¹ine materniènega vratu skupaj s kanalom, vagine in vulve v smislu odkrivanja sprememb, ki bi lahko govorile o predkliniènih oblikah raka materniènega vratu. Ugotovili smo, da je natanènost diagnoze kolposkopa od 79 do skoraj 97%, odvisno od modela.

Kako izgleda kolposkopski pregled?

Kolposkopija je neboleè pregled, ki se opravi, ko je bolnik na ginekolo¹kem stolu. Na samem zaèetku pregleda zdravnik vzpostavi poseben spekter za bolnika, ki pomaga odkriti vaginalni del materniènega vratu. Po pritrditvi na no¾nico se organizira kontrolno steklo s prozornimi stenami, s pomoèjo katerega vidimo steno vagine in velikost materniènega vratu pri normalni poveèavi z intenzivno osvetlitvijo. Kolposkop s pomoèjo fotoaparata omogoèa snemanje pregleda in njegovo spremljanje na doloèenem zaslonu ter shranjevanje in tiskanje za bolnika ter za pripravo zdravstvene dokumentacije in diagnoze.