Centralni sesalnik

Pri gradnji hi¹e ali izvedbi prenove je vredno poskrbeti za nov vakuumski sistem. Zato je zdravo, uèinkovito in toplo za nekoga, ki vakuumira sobe. Centralno sesanje ne zastruplja va¹ega okolja, poleg tega pa ravnanje s telesom ni nevarno in te¾ko. Kako deluje centralno sesanje?

Celotna instalacija je povezana z: od osrednjega dela, do skladi¹èa, kjer je motor in posoda za prah, iz sesalnih cevi in sesalnih vtiènic. Predstavitev je vredno zaèeti s sesalnim centrom, ki napaja sesalnik. Fleksibilna cev je prikljuèena na sesalno vtiènico, ki ni trda in vsebuje pribli¾no 10 metrov (dol¾ina je verjetno izvirna ¾ivljenjska doba. Od sesalnih cevk za prah skozi sesalne cevi, ki so name¹èene v stenah, tleh ali stropu, se dobavlja centralnemu podjetju, kjer i¹èejo posodo za prah. Ravnanje s prvo enoto ni te¾ko. Pri tem ¹teje za praznjenje rezervoarja s prahom, kar je 3 do 5-krat letno glede na delovanje sistema tudi pri menjavi filtrov.

Multilan ActiveMultilan Active. Priprava na znatno izboljšanje sluha

Kako najbolje sestaviti centralno sesanje?

Tak¹na monta¾a se najbolje izvede med gradnjo hi¹e. Èe je potrebno, je mogoèe sistem namestiti tudi, ko se zgradba uporablja. Poskrbeti morate za prenovo. Sami lahko ustvarite osrednji sesalnik. Da bi zmanj¹ali enkratne stro¹ke, lahko celoten sklop razdelimo na dve stopnji. Pri gradnji hi¹e lahko izvedete monta¾o iz cevi. V drugem delu, torej po zapustitvi konstrukcije, namestite sesalne vtiènice in osrednjo napravo. Vendar pa lahko v uspehu pomanjkanja ve¹èin ali pomanjkanja navora to stori strokovnjak.

Ali je vredno vlagati v centralno sesanje?

Centralni sesalni sistem je priroèna re¹itev. To sesanje je malce nadle¾no, ker je centralna enota name¹èena visoko nad bivalnimi prostori, kar pomeni, da ne sli¹ite hrupa sesalca. Ne predvidevajte prahu v zraku, ne dajajte prahu, ker sistem takoj iztisne sistem izven hi¹e. Poleg tega je sesalnik lahek, ker se napaja le iz gibljive cevi in konice. Ta metoda sesanja postaja vse bolj zanimiva. Udobje in varnost sta pomembna za vsakogar, zlasti za zaposlene z zdravstvenimi te¾avami.