Centralni sesalnik dustoff jc 12 pregledi

Proizvajalci centralnih sesalnikov zagotavljajo, da je vgradnja centralnega sesalnega sistema mirna ne le ves èas med gradnjo in tudi v primeru sekundarnega vgrajevanja v zgradbe, ki so ¾e v uporabi ali so v prenovi. Centralni sesalniki so popolni ne samo v tovarnah in stanovanjih, ampak pogosto tudi v industrijskih prostorih. Filtracijski sistem, ki se uporablja v centralnih sesalnikih, izbolj¹uje kakovost zraka v zaprtih prostorih, velika èistilna moè in ne¾en naèin ¾ivljenja pa zagotavljata u¾itek pri dolgo uporabljenem centraliziranem sesalnem sistemu. Centralni sesalni sistem je name¹èen iz naslednjih elementov:

Centralna napravaCentralna enota, t.j. sesalnik - obièajno je vgrajena v loèenih pomo¾nih prostorih, kot so podstre¹je, klet, kurilnica, gara¾a ali podstre¹je. Naprava ima filtre, ki prepreèujejo vse pomembnej¹e neèistoèe, èeprav ta parameter ne zmanj¹uje sesalne moèi sesalnika, ki ostaja nespremenjena ne glede na kolièino prahu v monta¾i.Izhodna vtiènicaZraèna loputa omogoèa evakuacijo zraka brez prahu zunaj stavbe. Vsi alergeni, kot so prah, pr¹ice in delci velikosti 1/10000 mm, so iztisnjeni iz hi¹e, kar odpravlja neprijeten vonj zraka iz glave, kar je odlièno za njegovo neprijetnost v tradicionalnih prenosnih sesalnikih.Namestitev sesanja & nbsp;Sesalni vodi na straneh PVC cevi so organizirani pod ometom, v razpokah zidov, v tleh zgrajenih objektov ali na ometu. Zagotavljajo prikljuèitev sesalnih prikljuèkov na centralno enoto. V obstojeèih lahko uporabite podstre¹je, prelome sten in namestitvene kanale za zadnji projekt.Sesalne vtiènice & nbsp;Na tak naèin so razporejene v bloku, tako da lahko s sesalno cevjo (7-12 metrov dose¾ete tudi najbolj oddaljene vogale prostorov. Najbolj dobri pogoji sesanja so zagotovljeni s sesalnimi vtiènicami, ki so v osrednjem pomenu, npr. Na hodniku ali v hodniku. ©tevilo sesalnih prikljuèkov, ki jih priporoèajo distributerji centralnih sesalnih sistemov, je 1-3 vtiènice na povr¹ino pribli¾no 80 kvadratnih metrov.